Храносмилането е процес, при който храната се подлага на химично и механично разграждане. Благодарение на това храната става такава, че може да се усвои от организма. За да се усвои храната преминава през храносмилателния канал. Той започва от устната цепка и завършва с аналното отвърстие. По цялата си дължина той непрекъснато се разширява и стеснява и образува множество извивки. Попадайки в устната кухина храната се подлага на механичното раздробяване от зъбите и химичното влияние на слюнката. След това тя преминава през хранопровода и достига до стомаха, където тя се подлага на механично и химично разграждане от стомашните киселини. След това храната попада в тънките и дебели черва, където става резорбцията на хранителните продукти от организма. В храносмилането участват няколко групи ензими. Те оказват своето действие върху белтъците, мазнините и въглехидратите. Ензимите, които разграждат белтъците до аминокиселини се наричат протеолитични ензими, тези, които разграждат мазнините до глицерин и мастни киселини липолитични ензими, а тези разграждащи въглехидратите до прости захари са амилолитичните ензими.